To je nužna pretpostavka ozdravljenja hrvatskog društva i preduvjet sustavnoga i korjenitog reformiranja hrvatskoga političkoga, gospodarskog i kulturnog života, utemeljenog na etičkim vrijednostima koje izviru iz hrvatske narodne predaje i koje su sukladne europskim standardima poslovanja i življenja. Iako je u gospodarskom i trgovinskom smislu otvorena svima na načelima ravnopravnosti i transparentnosti, Hrvatska i u političkome i u gospodarskome i u kulturnome i u obrambenom smislu treba zastupati prozapadni smjer, otklanjajući „region“ i „Zapadni Balkan“ kako u pojmovnome, tako i u sadržajnom smislu: nema ni jednoga povijesnoga, geopolitičkoga ili kojega drugog razloga da Hrvatska promiče posebne odnose s Republikom Srbijom ili da sudjeluje u bilo kakvim kombinacijama koje na bilo koji način teže obnovi nekadašnjega jugoslavenskoga gospodarskog ili kulturno-političkog prostora.