Članom Stranke može postati svaki poslovno sposobni hrvatski državljanin koji ima navršenih 18 godina, te prihvaća načela, program i Statut Stranke, izražava spremnost zastupati i promicati njezine ciljeve, a nije član koje druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.

Članom stranke ne može postati osoba čije je ponašanje u suprotnosti s Etičkim kodeksom Stranke, osoba koja po izbornom zakonodavstvu Republike Hrvatske ne može biti kandidat na nekim od izbora, niti osoba koja je sama istupila ili bila isključena iz Stranke.