Blok za Hrvatsku politička je stranka izrasla na starčevićanskim tradicijama kao jasno definiranom i prepoznatljivom nacionalnopolitičkom izrazu prirodnoga i povijesnog prava hrvatskog naroda na vlastitu neovisnu i suverenu državu koja je nužni okvir slobode i prava svakoga Hrvata i svakog stanovnika Hrvatske.

Novosti