Zato Blok želi unijeti promjene i u demografsku politiku. Potpora obitelji i mjere demografske politike dobit će status strateških politika i mjera u planskim dokumentima, postupcima odlučivanja i organizacijsko-tehničkim okvirima djelovanja. U tom će smislu i svaka stavka državnog proračuna biti razmatrana i procjenjivana također u kontekstu potrebe revitalizacije hrvatskoga sela i usporedne potpore gradskom stanovništvu. To znači promjenu gospodarske i poljoprivredne politike, te sustav demografskih mjera kao što su: povećanje broja vrtića i odgajatelja, poboljšavanje uvjeta u kojima djeluju odgajatelji u dječjim vrtićima, kao i osiguranje potpore zapošljavanju mladih i obitelji s većim brojem djece. U tom se smislu planira unaprijediti i neka od prava koja postoje u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, poput besplatnih udžbenika, pomoći za opremu novorođenog djeteta, plaćenog statusa roditelja odgajatelja te komunalnih i drugih olakšica za brojnije obitelji. Jasno je da u mjere demografske politike ulazi i širenje sustava pomoći građanima treće dobi, koje je ujedno izraz ne samo humanosti, nego i zahvalnosti društva za trud koji je taj naraštaj uložio u izgradnju hrvatskog društva i države: pravo na zaštitu vlastitog dostojanstva ima samo onaj tko poštuje dostojanstvo drugoga, napose onoga koji je slabiji i nemoćniji.