Imajući na umu da su fašizam i nacionalsocijalizam u Drugome svjetskom ratu doživjeli opravdani vojno-politički i zasluženi neopozivi povijesni slom, Blok odlučno i bezuvjetno otklanja i sve one simbole i pojave koji, s jugoslavenskim motivima i jugoslavenskom podlogom ili bez njih, nastoje rehabilitirati i osnažiti komunističku ideologiju te relativizirati njezine zločine kako u hrvatskim zemljama, tako i diljem svijeta. Od prvih svojih proplamsaja do danas marksističko-lenjinistička ideologija se je svagdje u svijetu pokazala kao nositeljica totalitarnih, zločinačkih koncepcija koje bez iznimke prate masovni pokolji, raseljavanje cijelih naroda, uništenje građanskog društva i dokidanje privatnog vlasništva te zatiranje građanskih i političkih sloboda odnosno ljudskih prava. Njezin je beziznimni plod nepregledni broj diskriminiranih, politički progonjenih i zatvaranih ljudi te glad, neimaština i opće kulturno i gospodarsko nazadovanje ljudskog društva.