Borba za prirodno i povijesno pravo hrvatskog naroda na vlastitu neovisnu i suverenu državu kao jamca slobode i prava svakog pojedinca i svake skupine, vrijednost je i mjerilo po kojima Blok ocjenjuje političko djelovanje pojedinaca, skupina, stranaka i pokreta u prošlosti i u sadašnjosti, a time će se ravnati i u budućnosti. U skladu s tim se Blok s ponosom sjeća i prihvaća svako nastojanje za uspostavu, obranu i učvršćenje neovisne hrvatske države, otklanjajući svaku mogućnost bilo kakvoga državnopravnog okvira koji krnji njezinu suverenost, ali istodobno odbijajući svaku zlouporabu tih uzvišenih vrijednosti, njihovo ostvarenje zločinom ili njihovo podređivanje nedemokratskim ideologijama ili sustavima, kako onima koje su doživjele povijesni poraz, tako i onima koje se u raznim oblicima i pod raznim nazivima nude modernom čovjeku.