Ulaganja u nacionalnu energetsku neovisnost

U pogledu proizvodnje električne energije, Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP d.d.) planirala je izgradnju KKE Osijek snage 446 MW i TE Plomin C snage 530 MW. U ovom trenutku ti projekti nisu realni. Također se planira revitalizacija HE Senj i HE Varaždin s povećanjem instalirane snage na ukupno 350 MW. Međutim, nije napravljena odgovarajuća dokumentacija pri čemu za HE Senj nije …

Detaljnije

Modernizacija sustava prijenosa električne energije

U svezi s prijenosom električne energije, glavnina ulaganja u ovu djelatnost odnosi se na revitalizaciju/rekonstrukciju postojećih TS i vodova, te modernizaciju sustava. Novi vodovi za priključenje najavljenih elektrana, ali i kupaca na mreži VN gradit će se iz naknade za njihovo priključenje. Ovisno o pojavi novih elektrana na području Dalmacije gradit će se novi 400 kV prsten na tom području što …

Detaljnije

Ulaganja u sustav distribucije električne energije

Što se distribucije električne energije tiče, glavnima ulaganja u ovu djelatnost ima se odnositi na revitalizaciju/rekonstrukciju postojećih TS i vodova, te modernizaciju sustava. Novi vodovi za priključenje najavljenih elektrana, ali i kupaca na mreži VN gradit će se iz naknade za priključenje. Znatan dio tih ulaganja rezultirat će postupnom zamjenom napona 10 kV naponom 20 kV, te zamjenom transformacije 35/10 …

Detaljnije