Jednako je i u gospodarskom životu: ne zahvaljujući svojim sposobnostima i svom radu, nego zahvaljujući utjecaju akumuliranom u doba totalitarne diktature i nerijetko kriminalnim spregama, hrvatskim gospodarstvom dominiraju donedavni protagonisti „dogovorne ekonomije“, provoditelji najprije nasilne sekvestracije, konfiskacije i nacionalizacije „imovine narodnih neprijatelja“, potom apostoli borbe protiv „kulaka“ i propovjednici brutalne kolektivizacije, a onda nekritični promicatelji „nevlasničke koncepcije društvenog vlasništva“, „zakona o udruženom radu“ i komunističkoga korporativizma uobličenog u „samoupravne interesne zajednice“. U nizu slučajeva postoje i dokazi da su tobožnji gospodarski uspjesi nemalog dijela sadašnje hrvatske samozvane poslovne elite utemeljeni u neposrednoj, posve izravnoj sprezi sa zločinačkim djelovanjem jugoslavenskih obavještajnih službi i njihovom represijom nad hrvatskim rodoljubima i uopće pristašama slobode i demokracije. Osim što traži da se te činjenice ne prešućuju u obrazovnome i u školskom sustavu, Blok zahtijeva i da se na zakonit način i u skladu s europskim civilizacijskim normama preispita način nastanka pojedinih tako nastalih poslovno-financijskih imperija.