Za hrvatske manjine u drugim državama Blok traži prava i zaštitu koju u Republici Hrvatskoj uživaju ovdašnje nacionalne manjine. Posebno upozorava na težak položaj hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, pa i u Crnoj Gori. Osobito u Srbiji Hrvatima prijeti nestanak, pa će se Blok zauzeti za njihova ljudska i nacionalna prava i kulturnu autonomiju, odnosno uopće za popravljanje njihova položaja, između ostaloga i primjenom načela uzajamnosti. Također, neprihvatljivo je da manjina svoje „posebne interese“ stavlja iznad interesa većine. Budući da to nerijetko izaziva suvišne napetosti u odnosima između Hrvatske i Srbije, a ne pomaže ni suživotu različitih nacionalnih i kulturnih zajednica u Hrvatskoj, Blok zahtijeva preispitivanje postojećega ustavnog i zakonskog rješenja kojim je srpskoj manjini bez valjana razloga i u neskladu s europskim standardima zajamčena posebna politička zastupljenost u zakonodavnim i izvršnim tijelima.