Ista politička i nacionalna prava i iste slobode Blok traži za Hrvate u Bosni i Hercegovini koja je država i hrvatskog naroda. Blok podupire stabilnost i cjelovitost Bosne i Hercegovine kao države u kojoj su zajamčeni suverenost, konstitutivnost i nacionalna prava Hrvata kao naroda jednakopravnog s ostala dva konstitutivna naroda. Skrbeći o interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini, Blok će skrbiti i o interesima hrvatskog naroda u cjelini i interesima Republike Hrvatske. Kao članica Europske unije, Hrvatska ima razloga i interesa priželjkivati i podupirati približavanje i konačno uključenje BiH u Europsku uniju kao zajednicu slobodnih europskih naroda i neovisnih država.