Blok za Hrvatsku – BLOK

Adresa zaprimanja pošte:

Hrvatski sabor

Zlatko Hasanbegović

Trg sv. Marka 6

10 000 Zagreb, Hrvatska

Email: info@blokzahrvatsku.hr

URL: http://blokzahrvatsku.hr

IBAN: HR2723600001102843421

OIB: 08196162358

Matični broj: 05208939